Länet/landet

Klart med bidrag till biogassatsningar

Nu finns det pengar att söka för dem som vill investera i en biogasanläggning. Jordbruksverket är klar med reglerna för biogasstödet och det betyder att länsstyrelserna kan börja ta hand om ansökningar.

I norra Sverige kan man få upp till 50 procent av kostnaderna och i södra delarna av landet upp till 30 procent.

Stödet riktar sig i första hand till dem som ska röta stallgödsel, men det är också möjligt för den som vill röta exempelvis hushållsavfall få bidrag.