östersund

Tullverket omorganiserar i norr

Tullverkets brottsbekämpning ska vara dubbelt så bra år 2012 jämfört med 2007. För att åstadkomma det inrättas en ny nationell enhet på huvudkontoret i Stockholm och en operativ enhet i norra Sverige, bland annat Östersund.

Förutom arbetet mot narkotikasmuggling och illegal handel med alkohol och tobak ska Tullverket också bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Till den nationella enheten kopplas en ny operativ funktion i norr.

Inom den ska ett fyrtiotal tulltjänstemän med placering i Östersund, Sundsvall, Umeå, Haparanda och Karesuando arbeta