LANDET

Allt fler köper privata försäkringar

Fler och fler svenskar tecknar privata inkomstförsäkringar.

Enligt LO är det ett tecken på dålig a-kassa men enligt arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin är det tecken på eget ansvar.

På ett år har andelen som valt att komplettera arbetslöshetsförsäkringen med en privat försäkring ökat från 18 till 32 procent, visar en studie som Synovate genomfört för ett försäkringsbolags räkning.

Synovates studie genomfördes 16 april till 12 maj och bygger på intervjuer med 2 521 förvärvsarbetande mellan 18 och 65 år.