LANDET

Svårare att spåra vapen

För att försvåra för kriminella vill en utredare att samtliga delar hos ett skjutvapen ska gå att spåra till var, när och av vem det tillverkats.

-När flera delar märks blir det svårare för kriminella att dölja varifrån ett vapen kommer genom att sätta ihop det av olika delar, säger hovrättsrådet Kazimir Åberg, som på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till ny vapenlag, till Dagens Nyheter.