berg

Kraftverk får ersättas av nytt

Miljödomstolen ger nu Jämtkraft tillstånd att riva det gamla kraftverket vid Billstaån i Bergs kommun - och därefter bygga ett nytt på samma plats. Det beslutet togs av miljödomstolen trots att Fiskeriverket varnat om att åtgärderna kommer att leda till skador för fisket. Arbetet ska vara utfört inom fem år.