Storsjön

Båtägare släpper ut bajs i Storsjön

Båtägare är ovilliga att betala för att bli av med sitt bajs på ett milövänligt sätt och fortsätter istället att släppa ut det i dricksvattentäkten Storsjön.

En av anledningarna bakom utsläppen är att Östersund - Frösö hamnkommitté tycker att det är för dyrt att bygga en anläggning som kan ta hand om toalettavfall från båtarna, och vill ha ekonomisk hjälp från kommunen.

Dessutom är de flesta båtägare övertygade om att naturen inte tar någon skada av deras utsläpp.