JÄMTLANDS LÅN

Elev tvingades betala sista läsåret själv

Skolinspektionen riktar kritik mot Jämtlands gymnasieförbund efter att en elev själv tvingats betala sitt sista läsår på ett individuellt program.

Elevens utbildning var utlagd på fyra år eftersom den var mycket krävande med mycket träning, resor och tävlande, och de extra kostnader utbildningen medförde betalades av Jämtlands Gymnasieförbund.

Men när eleven började på sitt fjärde år höstterminen 2008 fick han veta att han skrivits ut från det individuella programmet - Och blev därför tvingad att betala alla kostnader själv.