ÖSTERSUND

Hamnarna saknar sopstation

Det är inte bara toalettavfall som hamnarna vid Storsjön inte kan ta emot. Båtägare från Östersunds hamn som inte vill slänga tomglas och annat skräp i vattnet får ta med sig det hem, eller till kommunala sopstationer.

Anledningen är att hamnkommittén inte tycker sig ha möjlighet att bygga en sopstation på det sätt som kommunen krävt av dem, utan vill bygga en sopstation gemensamt med Östersunds kommun istället.