länet/sverige

Viltolyckorna har ökat hittills i år

De anmälda viltolyckorna ökade med 15 procent i Sverige under första halvåret i år, jämfört med 2008. Enligt Nationella viltolycksrådet kan det dels bero på att viltstammarna på väg uppåt, dels på att folk har blivit bättre på att anmäla olyckorna till polisen. Vanligaste viltolyckan i länet är rådjur, sedan älg, följt av lo.