sverige

Bonde är Sveriges farligaste jobb

Sveriges farligaste jobb finns på landet. Hittills i år har tolv personer dött, varav två barn. LRF drar nu igång en kampanj, "Säkert Bondförnuft", med målet att halvera antalet olyckor till 2013

Varje år omkommer mellan 10 och 15 personer på lantgårdarna. Jord- och skogsbruk står för en femtedel av alla arbetsrelaterade dödsolyckor. På varje dödsolycka går det dessutom flera med svåra personskador.