länet

Polisfack kritisk till beredskapspoliser

Polismyndigheten i Jämtlands län rekryterar 20 beredskapspoliser - 140 har sökt och slåss nu om platserna. Men Polisfacket är skeptiskt till de snabbutbildade poliserna.

- Beredskapspolisen har samma uniformer, beväpning och befogenheter, men får bara fem veckors grundutbildning, säger Sven-Erik Svensson som är ordförande i polisfacket här i länet.

Tidigare har beredskapspoliser rekryterats bland personer med militär utbildning. Nu behöver man inte ha gjort lumpen och en femveckors grundkurs är den utbildning man får plus en vecka vartannat år. En beredskapspolis leds alltid av en yrkespolis.

Samtidigt öppnar statsmakterna för att beredskapspoliser ska få sättas in oftare, inte bara när krig och katastrof hotar.

Polisen i Västmanland ville kalla in beredskapspolisen vid årets bilträff där för att bevaka den. Men fick nej av rikspolisstyrelsen - denna gång. Tanken är annars att beredskapspoliser ska kunna sättas in

- Vid Yran är det otänkbart att sätta in beredskapspolisen, säger Jenny Berglund som nu rekryterar beredskapspoliser till länet. Men visst, till EU-ministermötet i Åre skulle det vara möjligt av ordnings- och säkerhetskäl, säger hon.

Men Sven-Erik Svensson, polisförbundet, vill inte se en sådan utveckling. Han vill att det ska finnas en åtskillnad mellan vanlig polis och beredskapspolis och att den istället borde sortera under hemvärnet. En ordinarie polisutbildning är på 2,5 år.

Torbjörn Laxvik

torbjorn.laxvik@sr.se