funäsdalen

Klartecken för gondolbanan

Den detaljplan för Funäsdalen som Härjedalens kommun beslutat om får nu klartecken från högre ort. Gondolbanan i Funäsdalen ser nu ut att bli verklighet. Kommunfullmäktige i Härjedalen sa ja till planen hösten 2008 - ett ja som överklagades till Länsstyrelsen som alltså avslog överklagan. Nu har alltså Miljödepartementet avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut.