LANDET

Trendbrott lönsamt för skogsägare

Allt mer av den svenska skogen blir nu till energi istället för papper. Det eftersom energisektorn nu ofta betalar bättre för virket än skogsindustrin.

Det här är ett trendbrott som innebär en bättre lönsamhet för många skogsägare. Avverkningen blir billigare och volymen blir högre eftersom delar av virket nu inte kasseras som det görs när när skogsindustrin köper virket, det enligt skogssällskapet.