VÄSTERNORRLANDS LÄN

Svininfluensa upptäckt i grannlän

Nu har det första fallet av svininfluensa även nått Västernorrlands län.

Det är en 13-årig pojke som drabbats, och som smittades under en semesterresa till Spanien.

Sverige är nu uppe i 118 rapporterade fall av den så kallade svininfluensan.

27 personer har smittats innanför landets gränser och resten har drabbats av viruset utomlands, visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

Även i Gävleborg och Dalarnas län har varsit poitivt fall av svininfluensa upptäckts.