oviken/stockholm

Man kompenseras för bilköp

En man från Oviken köpte en bil av en bilfirma i Stockholm - men bilen visade sig senare vara belagd med körförbud. Nu rekommenderar Allmänna reklamationsnämnden att företaget ska kompensera mannen med en summa som motsvarar den årliga skatten för bilen.

Bilfirman menade att de bara förmedlat köpet och att det var den tidigare ägaren som skulle betalat skatten. Men enligt lagen har en näringsidkare som förmedlar en försäljning för någon som inte är näringsidkare, samma ansvar som säljaren.