östersund

Ökad antagning vid Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har i år antagit 760 fler studenter till grundläggande program än förra året och 1000 fler än hösten 2007. I Östersund har Basåret/behörighetsgivande utbildning dubblat antalet antagna och tar in 74 studenter.

Andra program som ökat i Östersund är Fordonssystemteknik som har antagit 58 studenter, nära en tredubbling jämfört med tidigare år, samt det nystartade Risk- och krishanteringsprogrammet som har antagit 80 studenter.

- Det är en stor ökning jämfört med tidigare år, säger Margareta Lindhagen, utvecklingsledare vid Mittuniversitetet.