Rossön

Fler vill hugga in på naturnära kött

Efterfrågan på lokalt producerat kött ökar. Handlar det dessutom om naturbeteskött finns ännu bättre avsättning och bonden kan ta betalt för en högre kvalitet.

Göran Rudbäck föder upp lamm i Rossön, i det Ångermanländska hörnet av Jämtlands län. Han har: 120 tackor som i år levererat 240 lamm.

- Lammen får bara äta gräs. Tackorna behöver en del kraftfoder för mjölkens skull, säger han.

Göran Rudbäck är med i en ekonomisk förening som ligger i startgroparna att sälja sitt kött från djur som fått beta och äta naturligt, utan inslag av kraftfoder. Man har prövat organisationen några gånger och köttlådorna säljs direkt till kund. Hälften har sålts lokalt och hälften till Stockholmstrakten. Tanken är att gå förbi mellanhänder och med det ibland böndernas egna organisationer. Då kan lantbrukaren få en större del av kakan och leva bättre på sin verksamhet.

Åtminstone om han eller hon dessutom kan ta betalt för den högre kvaliteten på köttet.

I föreningen ingår ett dussin lantbrukare på ömse sidor av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland och så här i början hålls priset någorlunda lågt)

- I lådorna ligger detaljer från 1/6 nötdjur eller ett helt lamm, berättar Göran Rudbäck.

Naturbetesdjuren äter gräs och hö, medan kraftfoder undviks. Betet sker i hög grad på marker som inte plöjs eller skördas vilket gör att markerna binder mer koldioxid så att klimatpåverkan minskar jämfört med stalluppfött kött.

Djuren har jämnare mörhet och mer insprängt fett i musklerna - så kallad marmorering - vilket gör köttet extra välsmakande och saftigt.

Kött från djur som föds upp på naturbete innehåller även en bättre sammansättning av fettsyror och har flera gånger högre halt av de nyttiga Omega 3-fettsyrorna.

Torbjörn Laxvik

torbjorn.laxvik@sr.se