Våldet mot barn ökar

I år fyller den svenska lagen mot barnaga 30 år. Men trots att lagen funnits så länge så har vuxnas våld mot barn ökat på senare år.

Barnmisshandel finns och 30 år efter att barnagalagen infördes så verkar den faktiskt öka.

Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av våld mot barn ökat dramatiskt enligt brottsförebyggande rådet. Man skulle kunna rycka på axlarna och säga att det bara är benägenheten att anmäla som har ökat men det är att göra det lite för enkelt för sig menar Elsa Gomez som jobbar för Rädda Barnen.

- Det är våldet mot de riktigt små barnen, de mellan 0 och 1 år, som har ökat - och våldet mot handikappade barn. Det upptäcks ofta på sjukhus eller kanske av någon granne som reagerar, säger Elsa Gomez till SR Västernorrland.