Östersund

Få åsikter om Hofvallen-förändring

Före helgen gick tiden ut för att tycka till om Jamtlis planer på att ta över Hofvallens B-plan i Östersund och där bygga ett dagis av 70-talsmodell. Fram tills i fredags hade bara tre instanser utnyttjat möjligheten att lämna synpunkter till Östersunds kommun. Vare sig Vägverket, Jämtkraft eller länsstyrelsen har några invändningar mot den nya detaljplanen.