Umeå

Ensamhet får skogsarbetare att sluta

Unga skogsmaskinförare som slutar gör det för att jobbet är för ensamt och för att de får dåligt stöd från arbetsledaren. Ett bättre klimat i arbetslagen skulle hålla fler av dem kvar i yrket, enligt en ny undersökning vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

- Många av entreprenörerna är jätteduktiga maskinförare men kanske inte lika duktiga som företagare och arbetsledare, säger Peter Lindström på facket för skogs- och träbranschen som känner igen bilden som ges i undersökningen.

Enligt Peter Lindström kunde det hjälpa om skogsmaskinentreprenörer hade mer utbildning som företagsledare och jobbade med den sociala biten, bland annat att planera så förarna inte måste vara helt själva hela tiden.

I ett examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har före detta skogsarbetare gett sin bild av varför de slutade.

Jämfört med andra yrken är det en liten andel som slutar. Men varje som försvinner är betydelsefull, eftersom det de senaste åren varit stor brist på nya skogsmaskinförare för dem som vill anställa.

Den otrivsel som yngre maskinförare anger som skäl till att ha slutat kommer också från ensamheten i att bara träffa arbetskamrater vid skiftavlösningen - att ensamheten var mer extrem än vad flera hade väntat sig.

För alla som då håller sig till yrket är det friheten och att kunna vara ute i skogen som anges som de stora plusen. Så för att det ska bli några nya generationer av skogsmaskinförare råds det i undersökningarna att inte bara se på maskinintresset - en viktig pusselbit är också att tidigt väcka barns intresse för skogslivet.