JÄMTLANDS LÄN

Gravar riskerar att återtas

Många gravrättsinnehavare saknas, det kan leda till att graven återtas av församlingen och en ny person begravs där.

Det handlar uppskattningsvis om var tjugonde grav i Jämtland som kan komma att återtas till församlingen om inte gravrättsinnehavaren hör av sig.

Länets kyrkogårdsförvaltare letar ständigt efter gravrätts- innehavare som kan ta över ansvaret för gravar som annars får ge plats för nya avlidna. Men det är ett svårt jobb, framförallt vid äldre gravar där de närmast anhöriga är avlidna.

Emil Norberg
emil.norberg@sr.se