JÄMTLANDS LÄN

Samarbete för att bekämpa brottslighet

Polisen i Jämtlands län går i hop med polisen i de tre länen norrut för att kunna bekämpa människohandel och prostitution via internet.

En kartläggning som gjordes förra året visade att det sannolikt finns ett stort mörkertal inom det här området och en polis ska nu jobba heltid med att bekämpa de här brotten.

I huvudsak inriktas arbetet mot att kartlägga och sammanställa var den här typen av brottslighet förekommer, vilka personer som är involverade och hur de kommunicerar med varandra.

Att arenan för detta blir internet är ett sätt att följa med i utvecklingen, menar Anders Danielsson, chef för den brottsutredande avdelningen vid Norrbottenspolisen.

-I många fall har mycket av den traditionella prostitutionen som bedrevs ute på gator och torg flyttat in på internet, och utifrån det måste ju polisen ändra sitt arbetssätt, konstaterar han.

-Det här är en brottslighet som vi aldrig kommer att se mellan fingrarna med.

Polismyndigheterna får 390 000 kronor från rikskriminalpolisens operativa råd för att kunna genomföra satsningen.