JÄMTLANDS LÄN

Landstinget måste bli snabbare

Landstinget i Jämtlands län tar för lång tid på sig att göra Lex Maria- anmälningar.

Enligt socialstyrelsen ska varje misstag eller olycka anmälas till Socialstyrelsen inom två månader. Men landstinget i Jämtlands län hinner inte med.

-Det är ganska mycket som ska göras under två månader och där är vi inte än, säger Carsten Dencker, tillförordnad chefsläkare till Östersunds posten.

Socialstyrelsen har nyligen gått ut med krav på att landstingena och kommunerna i landet måste bli snabbare på lex maria anmälningar. Eftersom hälften av förra årets anmälningar till socialstyrelsen dröjde mer än fyra månader.