JÄMTLANDS LÄN

Landstinget får 24 miljoner

Jämtlands läns landsting får minst 24 miljoner kronor av regeringens satsning för att motverka sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringen, den så kallade sjukskrivningsmiljarden.

Beloppet baseras på sjukfrånvarons nedgång hittills i år, vilket i Jämtland fram till maj månad var en minskning med 12,9 procent.

- Att vara sjuk, ha ont i kroppen eller i själen är något ingen vill uppleva. Om det ändå händer så ska man kunna känna trygghet i att samhället ger hjälp och stöd. En effektivare rehabilitering och ett förstärkt arbete med sjukskrivningsfrågorna ser jag som de viktigaste faktorerna bakom den positiva utvecklingen, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Den så kallade sjukskrivningsmiljarden infördes för att stimulera landstingen att ge högre prioritet till de personer som är sjukskrivna och syftar till att förbättra sjukskrivningsprocessen. Den innebär att de landsting som kan förkorta människors väg till ett friskare liv ska få ersättning för detta.

Studier visar att snabb hjälp leder till kortare sjukfrånvaro och till att man snabbare kan återvända till sitt liv och sina dagliga rutiner. Redan i maj var 836 miljoner kronor av miljarden förbrukade, vilket beror på att insatser för sjukskrivna görs tidigare och att sjukfrånvaron därför minskar i en allt snabbare takt.