Färre lediga jobb oroar lärarfack

Utannonseringen av lärartjänster i länet har mer än halverats. Det oroar nu lärarförbundet som tror att det blir barnen som får betala krisen.

I länet har antalet utannonserade lärarjobb minskat med drygt 54 procent under årets första fem måndare jämfört med samma period förra året, och kraftigast är minskningen i Östersund kommun - där antalet har minskat från 125 till 47 utannonserade lärarjobb.

Den stora minskningen i kombination med antal varsel oroar nu lärarförbundet - som menar att den kraftiga minskningen av lediga jobb knappast beror på arbetsbristen i skolan

Hittills i år har Jämtlands gymnasieförbund varslat ett hundratal gymnasielärare om uppsägning - motsvarande ungefär 50 heltidstjänster.

I april i år utlovade regeringen mer pengar till kommunerna - och det är pengar som lärarförbundet nu hoppas ska användas för att freda skolorna. För Östersunds kommun innebär stödpaketet drygt 30 miljoner kronor 2010 och drygt 20 miljoner kronor under 2011 - men det är pengar som enligt lärarförbundet kommer att komma för sent.