JÄMTLANDS LÄN

Hjärtsjuk skickades hem med antibiotika

Trots att provsvaren visade på symtom på hjärtsvikt skickade den ansvariga läkaren hem den 81 åriga mannen med antibiotika i stället för hjärtmedecin.

Nu har den ansvariga läkaren fått en varning i form av en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Det var under hösten 2007 som mannen besökte en hälsocentral i länet. Mannen, som tidigare haft hjärtinfarkt och som led av en lungsjukdom hade under ett par veckor haft svårt att andas och slemmig hosta.

Läkaren tog prover på honom för att kontrollera eventuella hjärtproblem. Men trots att provsvaren var höga uteslöt läkaren hjärtsvikt och bedömde mannens hosta som ett tecken på att han blivit sämre i sin lungsjukdom och skrev ut antibiotika till honom.

Mannen som senare fick uppsöka akutsjukvården för sina problem avled i januari i år av vad som tros vara hjärtsvikt, skriver Länstidningen.