JÄMTLANDS LÄN/SVERIGE

Svårt för företagen att få betalt

I spåren av lågkonjunkturen blir det allt svårare för företagen att få betalt.

Under juni ökade antalet betalningsförelägganden med 60 procent i riket, enligt kreditupplysningsföretaget Synas konjunkturbarometer.

I Jämtland var ökningen runt 140 procent.

- Normalt sett brukar antalet betalningsförelägganden minska inför sommaren för att sedan öka under hösten. Men lågkonjunkturen biter nu allt hårdare, säger Harald Stjerna, som är ansvarig för barometern på Syna.