Jämtlands län

EU-möte begränsar flygtrafiken

Transportstyrelsen har beslutat om tillfälliga restriktioner i flygtrafiken över Jämtland i samband med Sveriges ordförandeskap i EU.

Begränsningarna införs på begäran av Rikspolisstyrelsen och avser perioden 22 till den 26 juli, då ministermöten kommer att hållas i Åre.