JÄMTLANDS LÄN

Älgen tuggar upp värdet på skogen

Enligt älgebetsinventeringen som Skogsstyrelsen genomfört så ligger älgskadorna på ungskog alldeles för högt.

Det gör att värdet på timmer som ska avverkas i framtiden minskar, eftersom det då inte kan användas till virke, utan istället blir exempelvis trämassa. Varje år avverkas timmer till ett värde av 1,5 till 2 miljarder kronor i länet.

Emil Norberg
emil.norberg@sr.se