HÄRJEDALEN

Företag ska betala 40 000 i böter

Ett företag i Härjedalen har gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet och har nu dömts av Åklagarmyndigeheten att betala 40 000 kronor i företagsbot. Orsaken till brottet är att en anställd vid företaget av oaktsamhet har brutit mot en bestämmelse.