ÖSTERSUND

Unik plantering på skjutfält

Försvaret anser att det är för dyrt att sanera gamla skjutfält och istället vill man plantera skog. En metod som nu testas på Grytan utanför Östersund.

På Grytans skjutfält ligger oexploderad ammunition. Men mitt bland slyn finns en ny trädplantering med främst så kallad hybridasp.

Stefan Dahlén, skogsförvaltare på Fortifikationsverket säger till Mittnytt att med hybridaspen slipper man markbereda, något som vore omöjligt på det gamla skjutfältet.

Det hela är ett försöksprojekt och unikt i sitt slag. Hybridaspen är framförallt tänkt som energiskog och tanken är att på sikt utöka området.

Avverkningen av skogen ska göras på vintertid på tjälad mark och med en mindre skogsmaskin.