JÄMTLANDS LÄN/SVERIGE

Ändrade rutiner för influensan

Socialstyrelsen har i samråd med Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra strategin för hanteringen av den nya influensan A(H1N1) som fortsätter att sprida sig i världen och även i Sverige.

- Nu blir det ändring för man upplever att vi inte kan förhindra att det på sikt blir en spridning i landet. Influensan kommer att komma, men vi vet inte när, sannolikt under hösten, säger Johan Wiström, som är smittskyddsläkare i länet.

- Förändringen innebär att sjukvården nu riktar provtagning, behandling och förebyggande åtgärder mot personer i riskgrupperna, det vill säga dom som riskerar att bli svårast sjuka eller dö, samt mot de personer som vårdar eller står i nära kontakt med dessa personer, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer därför ut med en föreskrift som begränsar anmälningsplikten för influensan. Bara fall som vårdas på sjukhus ska anmälas från vården men fortsatt ska alla fall som diagnostiseras på laboratorierna anmälas.

Det är inte längre rimligt att lägga resurserna på att förhindra spridningen i landet, utan dessa måste koncentreras på att minska effekterna av pandemin, konstaterar Socialstyrelsen.

Till riskgrupperna hör bland andra personer med kronisk lungsjukdom, kronisk hjärtkärlsjukdom, diabetes och nedsatt immunförsvar, samt gravida och barn under två år.

- Det finns vaccin för hela svenska befolkningen. Vaccinet kommer sannolikt i september eller i början av oktober, men det går inte att utesluta att influencan hinner före vaccinet, säger Johan Wiström, som är smittskyddsläkare i länet.

Ingrid Marklund
ingrid.marklund@sr.se