Jämtlands län

Fler fall av barnmisshandel

Antalet misshandelsfall mot små barn ökar i länet. Under årets första kvartal har nio misshandelsfall mot barn mellan 0 och 6 år anmälts, och det är en ökning med 80 procent.

Däremot har våldet mot barn mellan 7 och 14 år minskat något, från 36 till 30 anmälda fall. Det visar statistik från Brottsförebygganderådet.