länet

Litet intresse i länet för solceller

Fyra ansökningar. Det är allt som statliga energimyndigheten fått in från Jämtland om stöd till installation av solceller.

Den som vill installera solceller kan få bidrag med upp till 60 procent av kostnaderna för både materiel och arbete. Ansökningarna från länet var på totalt 4 057 660 kronor. Det maximala stödbeloppet är två miljoner kronor per byggnad och stödet utgår från första juli i år till sista december 2011.