östersund

Jamtlisatsningar försenas av sparkrav

Östersunds kommuns sparkrav drabbar nu Jamtli. Sparförslaget innebär att Jamtlis 70-talssatsning och kyrkan försenas.

Kommunen ville först dra ner verksamhetsbidraget med 400 000 per år - men för Jamtlis del skulle det innebära ännu större neddragningar eftersom anslagen från landstinget samt Sveriges kommuner och landsting då skulle dras ner proportionerligt. Jamtli har därför föreslagit att kommunen istället gör besparingen inom det årliga investeringsbidraget, då förändras inte andra anslag från till exempel Landstinget.