SVERIGE

Äldre har dålig koll på larmnumret

Många äldre personer undviker att ringa till SOS Alarm vid krissituationer och vänder sig istället till någon anhörig.

Det är något som landets larmcentral uppmärksammat - och tillsammans med landets pensionärsorganisationer försöker man nu att sprida information för att öka kunskapen hos framförallt äldre.

Och över huvud taget ser SOS att kunskapen hos människor är dålig om när man ska ringa akuta larmnummret 112 och när man ska vända sig till polisens nummer 114 14.