ÖSTERSUND

Inte bara hybridasp på Grytans skjutfält

I höst tecknar fortifikationsverket avtal om vindkraftverk på Grytans skjutfält norr om byn Grytan mellan Östersund och Brunflo.

Slutförhandlingarna sätter igång efter semestrarna och fortfikationsverket vill inte säga med vem man förhandlar eller hur många verk det handlar om.

- I höst blir det klart och det här är en del i arbetet med frågan hur vi ska avveckla skjutfält och få en annan samhällsanvändning av dem, säger markdirektör Stefan Magnusson.

Samtidigt har Bohus energi och Rabbalshede vindenergi visat intresse för att sätta upp 28 vindsnurror vid just Grytans skjutfält, vid Opeflon.

Förnyelsebar energi är ett ledord för fortifikationsverket och i det pilotprojekt som man driver på Grytans gamla skjutfält och förutom vindenergi handlar det om odling av energiskog och till och med att utvinna solenergi. Diskussioner pågår med ett danskt företag.

I 100 år har militären övat på skjutfältet och mängder med granater har regnat ned över det 45 kvadratkilometer stora området. Och somliga ligger odetonerade kvar i backen.

Pilotprojektet innebär att försöka få någon nytta med marken som man anser det vara för dyrt och för tekninskt komplicerat att röja och få helt säkert. Erfarenheterna ska sedan användas när fortifikationsverket ska hitta annan använding för ett 40-tal andra gamla skjutfält.

Torbjörn Laxvik
torbjorn.laxvik@sr.se
063-160634