JÄMTLANDS LÄN

Elförsörjningen säkrad i Åreregionen

I vinter kommer man att höja spänningen på den befintliga högspänningsledningen mellan Järpströmmen och norska gränsen.

En åtgärd som energimarknadsinspektionen vidtagit efter beskedet att bygget av den nya högspänningsledningen drabbats av en kraftig försening på grund av oförutsedda problem med berggrunden.

Höjningen görs framförallt för att klara av elförsörninge i Åredalen i vinter eftersom energimarknadsinspektionen menar att det skulle innebära mycket negativa konsekvanser att bara förlita sig på den nuvarande elförsöjningen.