JÄMTLANDS LÄN

Svårt att få tandläkartid

Patienter kan inte boka tid för behandling och tandläkare får jobba övertid.

Så har det varit i fyra år, ända sedan privattandläkarna drog sig ur jourverksamheten.

Monica Persson är tandsköterska på Frösö Strands mottagning, och för mottagningens ordinarie patienter blir det i sommar svårt att få tid för en planerad behandling.

- Eftersom trycket blir så hårt så kan vi inte behandla så många av våra egna patienter.

Många jourpatienter innebär också mycket övertid för tandläkarna, och det kommer många patienter från de privata klinikerna.

- Vi är uppe i 80 privata patienter den här veckan.

För ett par år sedan fanns ett avtal mellan folktandvården och privattandläkarna, men när det skulle förnyas kunde man inte komma överens. Erik Tullsten representerar organisationen Privattandläkarna i Jämtlands län.

- Det gällde schemaläggning och barntandvård där vi inte hittade ett gemensamt förslag.

Vill ni återuppta förhandlingarna?

- Inte i nuläget.

Lasse Edfast