JÄMTLANDS LÄN

Borglig vigsel allt populärare

Antalet borgerliga vigslar ökar stadigt medan antalet som gifter sig i Svenska Kyrkan är mer konstant.

Hans Furborg är vigselförättare, och ifjol var han vigselförättare för mer än vart fjärde par som gifte sig borgerligt i Östersund.

-En del är inte medlem i svenska kyrkan och har kanske religiösa skäl, andra säger att de vill göra det enklare och inte göra det så märkvärdigt, och det kostar mycket mindre. Det finns många praktisk skäl till varför man viger sig borgligt, säger han.

I Jämtland och västernorrlands län så har antalet borgerliga vigslar ökat med nästan 30 procent de senaste två åren, och det finns inget som pekar på att det är en trend som är på väg att brytas. Samtidigt så har antalet kyrkliga vigslar i Härnösands stift varit ganska konstant.

Anne-Marie och Eskil Danielsson gifte sig borgerligt förra månaden.

-Det var en snabb och smidig cermoni. Det kändes naturligt och inte nervöst och inte en massa folk inblandade, säger Anne-Marie Danielsson.

Eskil Danielsson säger att anledningen till att de gifte sig borglig beror framförallt på att det är enkelt och smidigt.

Emil Norberg
emil.norberg@sr.se