Begär att Ringholm räddar Gäddedetullen

Om tullen i Gäddede läggs ned får det oacceptabla konsekvenser.
Det menar socialdemokratiska riksdagsledamoten Marie Nordén. Nu begär hon att finansminister Bosse Ringholm ska vidta åtgärder för att se till så att Frostvikenborna kan nyttja tulltjänster även framöver.