Tar strid för bättre djuromsorg

Organisationen Djurens rätt i Östersund vänder sig nu till livsmedelsbutiker i Östersund och kräver bättre djuromsorg i uppfödningen av de slaktkycklingar som saluförs av butikerna.
I dag, den 4 oktober, uppmärksammas världen över som "Djurens dag". Samtidigt startar Djurens rätt en kampanj med kycklinguppfödningen i Sverige som tema. Organisationen hävdar att den svenska kycklingindustrin systematiskt bryter mot djurskyddslagens krav om att djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. - Indikationer på det är den stora förekomsten av bland annat andningssjukdomar och bendefekter bland slaktkycklingarna, säger Stefan Falkelind, vid Djurens rätt i Östersund, till Radio Jämtland.