Många fängslas av golfsporten

Golfsporten har alltmer fått prägel av en bred folksport. Men det finns fortfarande golfbanor med strikta krav på vem som släpps ut på banan.
Inne på kriminalvårdsanstalten Viskan utanför Sundsvall har fångarna själva under sommaren byggt en fungerande niohåls golfbana. För tillträde till banan får man inte vara dömd för kvinnofrids- eller sexbrott och spelaren måste vara drogfri. Det skriver Sundsvalls tidning.