Leon från Hoting blev doktor i olja

Vegetabiliska hydrauloljor är inte bara bättre för miljön utan ger också högre effekt i hydrauliska motorer och hydraulsystem.
Den enda egentliga fördelen med mineraloljor är att de ännu så länge är billigare. Det här är delvis kända faktum som nu har bekräftats genom omfattande forskning som gjorts av Leon Dahlén, ursprungligen från Hoting - numera bosatt i Östersund. Han är civilingenjör och jobbar som lärare och forskare vid Mitthögskolan i Östersund. Tidigare i veckan lade Leon Dahlén fram sin doktorsavhandling i ämnet vid Luleå tekniska universitet.