Fel på många nya körkort

Vägverket har tvingats återkalla mer än 8 000 körkort på grund av att nya EU-regler feltolkats.
Ett misstag som kostat cirka en miljon kronor. Det berättar SR Kronoberg. Fel datum har tryckts på baksidan av vissa körkort. De nya reglerna infördes i december förra året och gäller körkort som blivit indragna eller där körkortsinnehavaren gjort förändringar i sitt körkortstillstånd, till exempel tagit busskörkort. Datumet som ska stå på baksidan av sådana kort är det datum då man tog sitt första körkort.