Böle skola satsar på miljöfrågor

Friskolan i Böle på Annersia satsar nu på miljö och energifrågor.
I ett samarbete med Energikontoret , Renhållningen och vattenkontoret på kommunen skall barnen få ökade kunskaper i hur de olika ämnesområdena samverkar. Målsättningen är att ge branen förmåga att hantera och förstå de globala energi och miljöproblemen.