Håkan Larsson flitig motionär

Håkan Larsson är den av länets riksdagsledamöter som producerat flest motioner.
Flitigast har centerpartiets Håkan Larsson varit - 27 enskilda motioner har han skrivit själv eller tillsammans med andra riksdagskollegor. Han vill bland annat ändra reglerna för mantalsskrivning så att de bättre tar hänsyn till kommuner med många säsongsanställda - som till exempel i Åre och Härjedalen. Marie Nordén (s) vill se en regional utvärdering av den gröna skatteväxlingen. - Man kan befara att höjda skatter på drivmedel och energi drabbar särskilt hårt i regioner med långa avstånd och gles bebyggelse, skriver hon. Nordén har tillsammans med partikamraterna Rune Berglund och Gunnar Sanberg, också motionerat om Tullstationen i Gäddede - där man vill att Tullverket ska åläggas ett regionalpolitiskt ansvar. En regionalpolitisk dimension anlägger också moderaternas Ola Sundell, när han kräver sänkt dieselskatt - regeringens föreslagna skattehöjning leder till färre jobb och dyrare transporter i Norrlands inland, skriver han. En feministisk motion om Kvinnans rätt till sin egen kropp, kommer från Camilla Sköld Jansson (v). Hon vill också att riksdagen ska lägga fram ett förslag om sovmorgon för tonåringar. Hon hänvisar till forskning som visar att skoltiderna är dåligt anpassade till ungdomars biologiska klocka.