Böle-barn lär mer om energi- och miljö

Friskolan i Böle på "Annersia", utanför Östersund, satsar nu på miljö och energifrågor.
I ett samarbete med energikontoret, renhållningen och vattenkontoret vid Östersunds kommun skall barnen få ökade kunskaper i hur de olika ämnesområdena samverkar. Målsättningen är att ge barnen förmåga att hantera och förstå de globala energi- och miljöproblemen.