Grusfel i Stora Blåsjön

I närheten av Ankarede i Frostviken har någon utan tillstånd tagit upp grusmaterial ur Stora Blåsjön.
Länsstyrelsen har gjort polisanmälan om otillåten miljöverksamhet och polisen grunnar på om brottet ska rubriceras som otillåten vattenverksamhet eller otillåten täktverksamhet.