Officerare inte mer kriminella än andra säger ÖB

ÖB Johan Hederstedt tillbakavisar uppgifter om att officerskåren är brottsbenägen.
Det har rapporterats av SVT:s Uppdrag granskning och Värnpliktsnytt. - Den bilden är inte sann, säger ÖB. Hederstedt säger i ett skriftligt uttalande att han är upprörd över anklagelserna mot officerskåren. Uppdrag granskning och Värnpliktsnytt har på basis av statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visat att var femte av försvarets 12 000 officerare någon gång lagförts för brott. Av svenska män i allmänhet är det 37 procent som dömts någon gång.